Al meer dan 40 jaar uw autoverhuur bedrijf in de regio
Kokautoverhuur

Privacyverklaring Kok autoverhuur en leasing
U deelt gegevens met Kok autoverhuur en leasing, voor het huren of leasen van een voertuig uit ons assortiment. Met deze gegevens gaan wij uiteraard zorgvuldig om. In dit document vindt u informatie over hoe wij om gaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. Heeft u op basis van dit document nog vragen dan kunt u bij ons terecht via info@kokautoverhuur.nl

Verwerken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam en adres of uw inkomen. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een BV of NV. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.

Verwerken
Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens als wij een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Bijvoorbeeld indien u een auto bij ons wilt huren of leasen of dit al heeft gedaan in het verleden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
- NAW
- Telefoonnummer (vast en mobiel)
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Rijbewijsnummer
- Afgifte datum, geldigheidsduur en plaats van de afgifte van het rijbewijs
- Kopie rijbewijs
- IBAN nummer
- Naam rekening houder
- Kopie paspoort/rijbewijs (ten behoeve van contracten, alleen indien nodig en niet structureel).

Hoe komen wij aan persoonsgegevens
Alle genoemde gegevens worden door u zelf ingevuld via onze website of telefonisch doorgegeven.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens en met welk doel
Persoonsgegevens die wij gebruiken zijn noodzakelijk om een auto bij ons te huren of leasen. Het doel is dan ook om u van dienst te zijn met het gewenste voertuig. Het is nodig om een relatie of overeenkomst met u aan te gaan.

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens
Dit gebeurd alleen indien het noodzakelijk is. Bijvoorbeeld (indien nodig) een kopie van uw rijbewijs of paspoort.

Indien u een bekeuring heeft gemaakt en er wordt gevraagd (in binnen- of buitenland) om de gegevens van de bestuurder door te sturen en dit noodzakelijk is.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens
De toegang voor de persoonsgegevens zijn alleen voor de eigenaar van Kok autoverhuur en leasing en het personeel. Daarnaast heeft u zelf toegang tot de persoonsgegevens, hierbij wordt er wel eerst gevraagd om u te identificeren, zodat gegevens niet bij anderen dan de persoon zelf terecht kunnen komen. Indien u deze gegevens wenst te krijgen dan kunt u een e-mail sturen naar info@kokautoverhuur.nl. Ook indien u wenst deze gegevens definitief te verwijderen uit onze systemen kunt u dit e-mail adres gebruiken.

Geven wij uw persoonsgegevens door aan anderen
Wij geven alleen persoonsgegevens door aan anderen indien noodzakelijk. Denk hierbij aan een bekeuring die gereden wordt. Wij zijn dan (vaak) verplicht uw gegevens door te geven.

Grondslagen
Uw persoonsgegevens worden verzameld omdat het wettelijk verplicht is of omdat we anders geen uitvoering kunnen geven aan een overeenkomst met u.

Waar kunt u terecht voor een vraag of klacht
Voor vragen of klachten kunt u contact met ons opnemen via info@kokautoverhuur.nl

Kan deze privacyverklaring worden aangepast
Het is mogelijk dat onze privacyverklaring wordt aangepast indien er nieuwe regels zijn of indien er informatie ontbreekt of veranderd.

Dronten

De schipbeek 43H

8253 RD Dronten


't Harde

Eperweg 36

8084 HH 't Harde